Ngày 3/11/2012, các phi công HNPG đã tiến hành bay test và kiểm tra các mục công việc chuẩn bị cho Giải Dù lượn Việt Nam 2012

Ngày 3/11/2012, các phi công HNPG đã tiến hành bay test và kiểm tra các mục công việc chuẩn bị cho Giải Dù lượn Việt Nam 2012.

Về cơ bản các nội dung công việc cần thiết cho việc tổ chức giải đã được lên danh sách tỉ mỉ và sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Posted Image

Posted Image

Bình luận

comments