Jump to content


Bùi Thái Giang

Member Since 28 Mar 2008
Offline Last Active Sep 30 2019 09:06 PM

Topics I've Started

Thẻ IPPI - Bằng phi công dù lượn quốc tế

05 March 2019 - 11:43 PM

Thẻ IPPI để đi bay quốc tế


Bạn định đi bay ở nước ngoài? Nhớ mang theo thẻ IPPI (International Pilot Proficiency Information - Thông tin Trình độ Phi công Quốc tế) của mình.

Thông tin chúng tôi đưa ra ở đây là để dành cho các phi công Việt Nam muốn ra nước ngoài bay dù lượn. Một số nước yêu cầu phi công phải có thẻ IPPI (Thông tin Trình độ phi công Quốc tế - hay nói nôm na là bằng phi công dù lượn quốc tế), nó là chứng chỉ thể hiện kinh nghiệm và trình độ bay của phi công. Dưới đây là danh sách các nước công nhận thẻ IPPI và mẫu thẻ IPPI.

Thẻ IPPI do FAI phát hành do đó nó trở thành quy chuẩn thống nhất áp dụng trên thế giới để thể hiện năng lực của phi công. Một điều cần lưu ý là ở hầu hết các nước thì bản thân thẻ IPPI không được dùng thay cho chứng chỉ phi công dù lượn của CLB hay Hiệp hội quốc gia cấp trong đó nêu rõ trình độ của phi công là ở cấp nào.

Là thành viên của Hiệp hội quốc gia bạn có thể mua thẻ IPPI qua thông tin liên hệ kèm theo đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thẻ IPPI, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ kèm theo đây.

Để biết thông tin về các điểm bay nước ngoài nào chấp nhận thẻ IPPI, bạn cần liên hệ với câu lạc bộ địa phương hay hiệp hội dù lượn ở nước sở tại mà bạn dự định đến bay.

Attached File  IPPI-USHPA 1.jpg   117.52K   0 downloads

Danh sách các nước chấp nhận SAFEPRO PARA: https://www.fai.org/...gnition-and-use

Tài liệu về SAFEPRO PARA: https://www.fai.org/...o_para_2018.pdf