Huấn luyện phi công CLB P3 & P4

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Có kiến thức và kỹ năng Dù lượn Tập sự P2
 • Có tối thiểu 25 chuyến & 20 giờ bay solo.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Trở thành Phi công Dù lượn Trung cấp P3 & P4.
 • Tự thực hiện chuyến bay an toàn trên các điều kiện thời tiết và địa hình khác nhau.

Phần 1: Lý thuyết

 1. Khí tượng học nâng cao, phân tích thời tiết bay.
 2. Khí động học nâng cao. Phân tích các hiện tượng xảy ra trên cánh dù, yên ngồi.
 3. Luật bay quốc tế, FAA.
 4. Tài liệu cánh dù, các tiêu chuẩn.
 5. Quăng và xếp dù dự phòng.

Phần 2: Lập kế hoạch và thực hiện bay

 1. Đánh giá chi tiết hoàn cảnh bay ở những nơi khác nhau và lập kế hoạch bay.
 2. Bay cặp vách, Crabbing duy trì độ cao.
 3. Bay chung nhiều phi công khác.
 4. Top-landing – Hạ cánh trên đỉnh đồi.
 5. Side-landing – Hạ cánh bên sườn đồi.

Phần 3: Kỹ thuật hạ nhanh

 1. Mô phỏng Bigear, B-Stall (Parachute Stall).
 2. Kết hợp Bigear với thanh tăng tốc.
 3. B-Stall, giữ hướng bay và cách phục hồi.

Phần 4: Kỹ thuật nâng cao

 1. Tìm hiểu giới hạn tốc độ dù.
 2. Cất cánh gió mạnh (trãi dù hình móng ngựa).
 3. Trợ giúp cất cánh gió mạnh.
 4. Tác động và kiểm soát đu đưa, lắc lư.
 5. Hạ cánh lệch gió.
 6. COLLAPSE 50%, giữ hướng bay và phục hồi (không bắt buộc).
 7. Bay Zizac với G lớn.
 8. SPIRAL-Dive.

Phần 5: Đánh giá tổng kết khoá học

 1. Thảo luận các tình huốn.
 2. Đánh giá tổng kết khoá học, học viên được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để bay an toàn trong điều kiện giới hạn phù hợp.