Bay đường dài bằng vòm dù EN-A

Đây là trích đoạn lấy từ cuốn sách “Năm mươi cách để bay tốt hơn” của Bruce Goldsmith Bộ dù EN A của bạn là rất có khả năng bay XC. Chính là người phi công đã làm nên sự khác biệt. Ảnh: lấy từ cuốn sách “Năm mươi cách để bay tốt hơn” ... More

Làm thế nào để thấy thermals và đạt được khoảng cách lớn

Dù lượn và bay đường dài - Làm thế nào để thấy Thermals và đạt được khoảng cách lớn Bùi Thái Giang dịch 1. Cất cánh không đúng thời điểm: Chúa tể trời xanh (skygods) chạy cất cánh, bay lên, và biến mất sau ngọn núi. Họ dường như cảm nhận ... More