Huấn luyện phi công tập sự P2

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên đảm bảo sức khỏe tối thiểu.
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản của Dù lượn Sơ cấp P1
 • Có tối thiểu 5 chuyến & 5 giờ bay solo.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Trở thành Phi công Dù lượn Tập sự P2.
 • Tự thực hiện các chuyến bay cơ bản (không có sự giám sát của huấn luyện viên).

Phần 1: Lý thuyết

 1. Khí tượng học cho môn dù lượn.
 2. Khí động học.
 3. Phân tích cấu trúc và tình trạng bất ổn định cho mỗi loại cấp độ cánh dù.
 4. Đánh giá hoàn cảnh bay khác nhau.
 5. Luật ưu tiên, không lưu với phương tiên bay khác.
 6. Phân tích các sự cố thường gặp và tai nạn.

Phần 2: Thực hành kỹ năng mặt đất

 1. Kỹ thuật khống chế cánh dù trên mặt đất trong điều kiện gió khác nhau.
 2. Cất cánh thuận, cất cánh ngược.
 3. Điều khiển tốc độ bay khác nhau, big-ear.
 4. Mô phỏng (simulator) kỹ năng bay cạp vách, bay có sử dụng thanh tăng tốc, xử lý tình huống khi bay (collapse, stall) quăng dù dự phòng.
 5. Tiếp đất khẩn cấp

Phần 3: Bay lượn

 1. Bay các chuyến bay để thực hành các động tác chuyển hướng không cầm dây lái, bay cạp vách, xoay 360 cách xa núi, big-ear, sử dụng thanh tăng tốc, bay tốc độ chậm nhất …(dưới sự giám sát trực tiếp của HLV)

Phần 4: Hạ cánh

 1. Hạ cánh kiểu số 8, kiểu DBF.
 2. Thực hiện hạ cánh chính xác cách tâm 8m
 3. Khống chế cánh dù sau khi hạ cánh gió mạnh.

Phần 5: Đánh giá tổng kết khoá học

 1. Kiểm tra viết.
 2. Đánh giá tổng kết khoá học, học viên được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để bay an toàn trong điều kiện giới hạn phù hợp.