Danh sách hội viên CLB


Ban điều hành

Anh A. Tran

HLV

Chuan Q. Nguyen

HLV

Cuong M. Nguyen

Phi công CLB

Giang T. Bui

HLV / Chủ nhiệm CLB

Hieu W. Duong

Phi công CLB

Linh Tuan

Phi công CLB

Phong A. Giang

Phi công CLB

Phuong D. Nguyen

Phi công CLB

Phuong T. Ha

Phi công CLB

Quang H. Nguyen

Phi công K12A

Thang D. Phung

HLV

Thang Vo

Chủ Nhiệm CLB


Ban huấn luyện viên

Anh A. Tran

HLV

Chuan Q. Nguyen

HLV

Cuong M. Nguyen

Phi công CLB

Giang T. Bui

HLV / Chủ nhiệm CLB

Hieu W. Duong

Phi công CLB

Phong A. Giang

Phi công CLB

Phuong D. Nguyen

Phi công CLB

Thang D. Phung

HLV

Thang Vo

Chủ Nhiệm CLB


Hội viên của chúng tôi

Anh A. Tran

HLV

Anh Do

Phi công K14

Anh H. Nguyen

Phi công K15

Arman Fatahi

Phi công K19

Bien Dang

Phi công K17

Chi M. Vu

Phi công CLB

Chuan Q. Nguyen

HLV

Chung Tran

Phi công K12A

Cong Anh

Phi công K19

Cuong M. Nguyen

Phi công CLB

Cuong T. Bui

Phi công CLB

Doanh Pham

Phi công K16

Dung Q. Dinh

Phi công K15

Duong Vu

Phi công K19

Giang N. Tran

Phi công K16

Giang T. Bui

HLV / Chủ nhiệm CLB

Ha N. Doan

Phi công K16

Hien T. Vu

Phi công CLB

Hien Thu

Hội viên danh dự

Hiep Pro

Phi công K20

Hieu OB

Phi công CLB

Hieu Trong

Phi công CLB

Hieu W. Duong

Phi công CLB

Hinh Cao

Phi công K14

Hung Do

Phi công K15

Hung Le

Phi công K16

Hung X. Nguyen

Phi công CLB

Huong T. Chu

Phi công K17

Huy P. Dao

Phi công K14

Kien T. Nguyen

Phi công CLB

Lam V. To

Phi công CLB

Linh Hoai

Phi công K15

Linh Tuan

Phi công CLB

Long H. Vu

Phi công K15

Long M. Hoang

Phi công K16

Long Tony

Phi công K14

Manh Pham

Phi công K16

Manh TrucVien

Phi công CLB

Minh QH. Nguyen

Phi công K12A

Nam Kiều

Phi công K19

Ngoc B. Duong

Hội viên danh dự

Nguyet A. Nguyen

Phi công K14

P.T Ha Phuong

Phi công K20

Phạm Đức Hiếu

Phi công K20

Phong A. Giang

Phi công CLB

Phuong D. Nguyen

Phi công CLB

Phuong Le

Phi công K12A

Phuong NaNa

Phi công K15

Phuong Roxy

Phi công CLB

Phuong T. Ha

Phi công CLB

Quang H. Le

Phi công CLB

Quang H. Nguyen

Phi công K12A

Quang M. Nguyen

Phi công CLB

Quang Vu

Phi công CLB

Son Nguyen

Phi công K14

Son Nguyen

Phi công K15

Son Pham

Phi công CLB

Tam Hoa

Phi công CLB

Thang D. Phung

HLV

Thang Vo

Chủ Nhiệm CLB

Thanh Nguyen

Phi công K17

Thien D. Trinh

Phi công CLB

Thieu Le

Phi công K15

Thuy C. Ngo

Phi công

Thuy P. Ta

Phi công K12A

Tien Kim

Phi công CLB

Toan Tran (clicknc)

Phi công K20

Trang Tran

Phi công K18

Trung Tran

Phi công CLB

TruongNX

Phi công K16

Tuan Linh

Phi công K14

Tuan M. Nguyen

Phi công K12A

Tuan Thanh

Phi công CLB

Tung EU

Phi công CLB

Vuong M. Vu

Phi công K15

Yen H. Pham

Hội viên danh dự

Yen Hai

Phi công K16

Đỗ Thùy Dương

Phi công K20

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có thêm những người bạn, những chuyến bay và những trải nghiệm giữa không trung. Đăng ký khóa học