Tránh va chạm trong khi bay cặp vách

Đây là các quy tắc tránh nhau trên không trích trong quyển Thermal Flying của Bukhard Martens.  Những nội dung này được viết lại và giải thích rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn theo cách của phi công dù lượn có kinh nghiệm, có kèm thêm những hình ảnh minh hoạ thực ... More

Sáu quy tắc bay ở vùng núi

Sáu quy tắc bay ở vùng núi Quy tắc 1: Luôn luôn phải bay càng cao càng tốt. Bạn không muốn bay nhanh mà là bay xa. Lên, lên nữa, và lên cao hơn nữa là chỗ mà bạn cần phải bay đến. Quy tắc 2: Không bao giờ để bị thổi về phía sau núi trong điều kiện ... More

Bay cặp vách núi trong điều kiện gió nhẹ

Bay cặp vách núi trong điều kiện gió nhẹ Đặng Quốc Tuấn dịch Duy trì bay trong điều kiện gió nhẹ thường được gọi là ‘cà’ vách núi. Nó được gọi như vậy là vì các phi công giàu kinh nghiệm thường bay rất sát (gần như ‘cà’ vách núi) vách núi ... More