Một buổi đi bay của HNPG do đài AVG thực hiện

Chương trình do truyền hình AVG thực hiện, cảnh quay tại núi Viên Nam

Tháng 10/2012

Bình luận

comments