Những vấn đề cần chú ý khi lựa chọn đai ngồi

Những vấn đề cần chú ý khi lựa chọn đai ngồi

Bạn có thể đánh giá và tự cho điểm từ 1 (xấu) đến 5 (tốt) với mỗi mục, đối với phi công mới thì vấn đề thứ 3 chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Mức độ thoải mái khi cất cánh (Đeo đai ngồi có dễ không? Di chuyển/ chạy cất cánh có thoải mái hay không? Chuyển sang tư thế ngồi để bay khi ở trên không có dễ dàng hay không? v.v.)

2. Mức độ thoải

mái trong khi bay như thế nào?

3. Khả năng xử lý (Có thể vào và giữ bay trong thermal một cách

dễ dàng hay không?)

4. Tính ổn định (Có thể kiểm soát cánh dù trong điều kiện nhiễu loạn tốt hay không?)

5. Tốc độ và sự thuận tiện (Có thể móc đai ngồi vào dây điều khiển của cánh dù dễ dàng hay không? Có thể xác định được trọng tâm của mình trong khi bay hay không? Bay có ổn định hay không ngay cả khi bay ở tốc độ tối đa)?

6. Tư thế tựa lưng: ngả ít hay nhiều, ngồi thẳng lưng hay ngả ra phía sau?

Nguồn: http://www.woodyvalley.eu/eng/

Bình luận

comments